آموزش مهمترین رکن و ابزار برای ارتقاء گردشگری در حوزه های مختلف به ویژه طبیعت و فرهنگ است. از آنجایی که موسسه آوای طبیعت گلستان اصالتا در زمینه آموزش و فرهنگ سازی گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیت می کند، اولین دوره آموزشی خود را که دوره راهنمایان طبیعت گردب (اکو تورلیدر) هست برگزار می نماید.
هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح آگاهی دست اندرکاران و مخاطبان صنعت گردشگری به ویژه در حوزه اکوتوریسم و محیط زیست، آشنایی با پتانسیل های گردشگری ایران، مفاهیم خاص و مبانی اکوتوریسم (Ecotourism)، توسعه پایدار (Sustainable Tourism) و گردشگری مسئولانه (Responsible Tourism) است.
همچنین در این دوره تلاش می گردد مخاطبان را با شاخه های مختلف اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی آشنا سازد و راه ها و روش های رشد این صنعت را به آن ها آموزش دهد.
با این که نخستین هدف از برنامه ریزی و اجرای این دوره ها آموزش راهنمای تور(تورلیدر) است، در حین این آموزش ها فراگیران با طبیعت ایران آشنا می شوند و نسبت به کشور خود نگرشی جامع و منطقی پیدا می کنند. بسیاری از ثبت نام کنندگان در این دوره ها قصد دارند کشور خود را بهتر بشناسند و در جستجوی رسیدن به راه هایی جهت حفظ ارزش های طبیعی خود هستند.