محمد مهدی ضياءالدين

مدرس درس:
بازاریابی گردشگری

محمد مهدی ضياءالدين

محمد مهدی ضياءالدين، زادۀ تیرماه 1345 در تهران، دارای مدرک ليسانس مترجمي زبان انگليسي و فوق ليسانس مديريت بازرگاني می باشند. ایشان در حال حاضر مدرس درس بازاریابی گردشگری در دوره های کوتاه مدت گردشگری موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.