محمد بهرامی

مدرس درس:
کمکهای اولیه و مدیریت بحران در سفر

محمد بهرامی

محمد بهرامی، کارمند جمعیت هلال احمر مرکز استان گلستان در بخش داروخانه هلال احمر هستند. ایشان هم اکنون به عنوان مسئول پایگاه امداد و نجات جاده ای فعالیت میکنند و  به عنوان جوان نمونه هلال احمر استان گلستان موفق به دریافت تندیس ملی فداکاری از ریاست جمهوری گردیده اند. ایشان در حال حاضر مدرس درس کمکهای اولیه و مدیریت بحران در سفر در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.