سید محمدرضا دانشور

مدرس درس:
فنون راهنمایان تور و فن بیان

سید محمدرضا دانشور

سید محمد رضا دانشور، زادۀ اردیبهشت سال 1351 در شهر گرگان، دارای مدرک کارشناسى زبان و ادبيات آلمانی از دانشگاه شهيد بهشتى وکارشناسى ارشد مترجمى زبان آلمانى از دانشگاه تهران می باشند. ایشان در حال حاضر مدرس درس فنون راهنمایان تور و فن بیان در دوره های کوتاه مدت گردشگری موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.