رحیم عنبر

مدرس درس های:
قوانین و مقررات گردشگری
شناسایی مسیرهای گردشگری

رحیم عنبر

رحیم عنبر در ۵ فروردین ماه سال ۵۱ متولد شد. وی در سال ۷۷ مدرک لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی گرفت و پس از آن تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته خدمات جهانگردی ادامه داد و در سال ۹۰ فارغ‌التحصیل شد. ایشان در حال حاضر مدرس درس های قوانین و مقررات گردشگری و شناسایی مسیرهای گردشگری در موسسه آوای طبیعت گلستان هستند.