01732330132 ATGolestan@gmail.com

روز

نوامبر 4, 2020
صفحه اصلی » آرشیو نوامبر 4, 2020 تاثیر صنایع دستی و بومی در توسعه ی روستایی امروزه به این دلیل که تعداد سفر های روستایی توسط توریستها و دیگر افراد کشور خودمان افزایش یافته است، به اهمیت هر چه بیشتر حفظ محیط زیست محیطی منطقه و تلاش برای معرفی کردن فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم
Read More
صفحه اصلی » آرشیو نوامبر 4, 2020 تکنیک های ارائه ی خلاقانه در موزه ها شاید این سوال برای شما رخ دهد که برای ارائه در موزه ها هم به تکنیک های خلاقانه نیاز است؟؛ در پاسخ به این سوال باید بگوییم بله، موزه ها نیز به منظور نمایش هرچه بهتر فرهنگ ها، تاریخ مرز
Read More
صفحه اصلی » آرشیو نوامبر 4, 2020 دیپلماسی گردشگری در جهان امروز، گردشگری شامل یکی از پربازده صنعت های اقتصادی در ایران و جهان بوده و به نوبه ی خود، نجات دهنده ی بخش های بسیاری از اقتصاد های رو به ناکامی و از هم گسسته و ناکام جهان معاصر است. گردشگری به علت دارا
Read More