گردشگری کشاورزی و توسعۀ روستایی

گردشگری کشاورزی و توسعۀ روستایی

گردشگری کشاورزی یکی از چندین نوع گردشگری های مبتنی بر کار و فعالیت های کشاورزی بوده که به جهت رسیدن به توسعه در زمینه روستایی و به وجود آوردن و افزایش درآمد زایی برای جوامع بومی و محلی روستا پیشنهاد می شود. حال پیش از آنکه توضیح بیشتری در مورد توسعه یابی روستا دهیم، به تعریفی در مورد گردشگری کشاورزی می پردازیم تا شما را با گردشگری کشاورزی و توسعه روستایی آشناتر کنیم.

گردشگری کشاورزی چیست؟

گردشگری مزرعه یا همان گردشگری کشاورزی به یکی از فعالیت های به نسبت جدید توسط دامداران و کشاورزان گفته می شود که به آن ها جهت رسیدن به یک الگوی کسب درآمد ثانویه ی پایدار و مناسب کمک شایانی می کند. گردشگری کشاورزی به این معنا نیست که گردشگران به کشاورزی بپردازند!؛ بلکه بدین معناست که تمامی فعالیت های مبتنی بر کشاورزی و دامداری که در حال حاضر بیش از پیش در حال انجام است در جهت جذب تعداد گردشگران بیشتر به منطقه بومی می باشد. بدین طریق هم روستا درآمدی جدا از فعالیت های کشاورزی دریافت خواهد کرد و هم خانواده های روستایی روشی بسیار نوین و جدید در جهت تامین نیاز های خود مانند نیاز روحی و ارضا کردن حس تنوع خواهی و ماجراجویانه ی خود پیدا خواهند کرد.

گردشگری کشاورزی و توسعه روستایی
عکس۱) گردشگران در حال بازدید از زمین های کشاورزی کشت شده

به این نوع صنعت توریسمی در دنیا اگریتوریسم می گویند که از دو واژه ی Tourism و Agriculture در آن استفاده شده است ک هم درآمدی پایدار برای روستاییان پدید می آورد و هم روشی برای آبادانی و افزایش رونق مناطق روستایی می باشد.

گردشگری روستایی و ارتباط آن با مهاجرت معکوس

همان طور که در بالاتر خواندید و از مزایای گردشگری روستایی بیشتر آگاه شدید، باید بگوییم که این گونه افزایش درآمد های پایدار برای افراد بومی منطقه باعث آبادانی روستا شده و خود به تنهایی راهکاری مناسب به جهت بازگرداندن روستایی های خارج شده به محل سکونت قبلی شان است؛ این کار باعث می شود تا خانه ها و مزارع آباء و اجدای بیش از پیش رونق یافته و مهاجرت معکوس افزایش یابد.

انواع مزارع گردشگری کشاورزی که منجر به توسعه روستایی می شود

گردشگری روستایی و مزرعه ای تنها شامل بازدید از منطقه و عبور نمی شود؛ بلکه موجب تعامل هرچه بیشتر توریست ها با افراد بومی منطقه از طریق مشارکت در برداشت میوه، محصولات کشاورزی، تهیه کردن فرآورده های خوراکی از محصولات دامی و کشاوری کشت شده، شرکت کردن در جشنواره های مختلف فروش محصولات روستایی و همچنین انجام کار ا و فعالیت هایی همچون نگه داری کردن از احشام و دوشیدن شیر آن ها، راندن اسب در منطقه، پرورش زنبور، پرورش گیاهان و ماهی های خاص و هزاران کار و فعالیت دیگر می شود. با این کار توریست ها علاوه بر لذت بردن از منطقه، تجربه همکاری و تعمل و یک زندگی واقعی در کنار روستاییان و کشاورزان و دامداران منطقه نیز خواهند داشت.

 گردشگران در حال بازدید از زمین های کشاورزی کشت شده
عکس۲) گردشگران در حال بازدید از زمین های کشاورزی روستای فته‌باغ

حال انواع مختلفی از مزارع و کشتزار ها را که اهداف مختلفی برای مقاصد بازدیدکنندگان و گردشگران دارند برایتان بیان خواهیم کرد. این مزارع شامل مزارع مهمان، مزارع بازدید و تماشا، مزارع آموزشی، مزارع سلامت، مزارع خود برداشت و مزارع شهروند می شوند. در مزارع مهمان گردشگران به عنوان گله داران شده و فعالیت های دام داری و ماهی گیری و سوار کاری و دیگر کار ها را انجام می دهند. در مزارع بازدید، گردشگران با فعالیت مردمان بازدید می کنند و می توانند در کاشت و برداشت محصول نیز کمک کنند. در مزارع آموزشی که بیشتر مخصوص دانشجویان و دانش آموزان مرتبط با رشته های علوم دامی یا کشاورزی است، امکان دریافت تجربه واقعی در کنار تحصیل فراهم میشود. در مزارع سلامت می توانید سلامت خود را بازیابی و بهترین دوران نقاهت را بگذرانید. در واقع هر یک از این مزارع ویژگی های خاص خود را دارند که بهتر است با حضور در این مناطق از نزدیک قسمت های جذاب آن را تجربه کنید.


ارسال پاسخ