دورۀ کارکنان اقامتگاه های بوم گردی دورۀ کارکنان اقامتگاه های بوم گردی

معرفی این دوره

معرفی دورۀ کارکنان اقامتگاه های بوم گردی

هدف از برگزاری دوره “کارکنان اقامتگاه بوم گردی” با هدف افزایش سطح توانایی کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی طراحی شده است. تمدید پروانه بهره‌برداری تمامی اقامتگاه‌های بوم‌گردی منوط به ارائه گواهینامه دوره “کارکنان” برای تمامی شاغلین این واحدها خواهد بود. دوره آموزشی کوتاه‌مدت ”کارکنان اقامتگاه بوم گردی” که در مجموع مدت دوره ۵۰ ساعت، شامل ۳۶ ساعت آموزش نظری و ۱۴ ساعت آموزش عملی است و ضروری خواهد بود تا با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای ذی‌ربط در محل اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حال بهره‌برداری برگزار میشود.
اعتبار گواهینامه این دوره از تاریخ صدور به مدت ۵ سال است. ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت، در دوره بازآموزی کارکنان اقامتگاه بوم‌گردی شرکت کنند.
گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دوره‌های کارکنان اقامتگاه بوم گردی الزامی است. لازمه صدور گواهینامه رسمی، گذراندن موفقیت آمیز این دوره است.

سرفصل های دوره

سرفصل های این دوره

مزایای حضور در دوره

مزایای حضور در این دوره

هزینه ی این دوره

مشاوره ی اختصاصی

دورۀ کارکنان اقامتگاه های بوم گردی

540.000 تومان
  • 50 ساعت آموزش
  • 36 ساعت نظری و 14 ساعت عملی
  • قابلیت پرداخت اقساطی
  • مدرک معتبر و قابل ترجمه

مشاوره اختصاصی