دورۀ مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی دورۀ مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی

معرفی این دوره

معرفی دورۀ مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی

هدف از برگزاری دوره “مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم گردی” تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت اقامتگاه های بوم‌گردی و به‌منظور افزایش دانش حرفه‌ای مدیران این واحدها بعنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت اقامتگاه بوم‌گردی درجه یک، بر اساس «دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تأسیسات گردشگری، طراحی شده است.
دوره آموزشی کوتاه‌مدت “مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی” که در مجموع مدت دوره ۱۰۴ ساعت، شامل ۸۲ ساعت آموزش نظری و ۲۲ ساعت آموزش عملی است. حداقل ۱۰ ساعت از آموزش‌های عملی دوره با همکاری تشکل حرفه‌ای ذی‌ربط در محل اقامتگاه‌های بوم گردی در حال بهره‌برداری برگزار میشود. این دوره برای متقاضیان دریافت کارت برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی درجه یک و کلیه علاقمندان به آشنایی با مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند؛ ارائه گواهینامه معتبر دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و دوره کمک‌های اولیه، برای متقاضیان حضور در این دوره‌ها الزامی است. صدور و تمدید کارت مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی درجه یک منوط به ارائه گواهینامه دوره”مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی”، علاوه بر گواهینامه دوره “مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری” است.

اعتبار گواهینامه این دوره را از تاریخ صدور به مدت ۵ سال است. ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت، در دوره بازآموزی مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی شرکت کنند. گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دوره‌های مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی الزامی است. لازمه صدور گواهینامه رسمی، گذراندن موفقیت آمیز این دوره است.

سرفصل های دوره

سرفصل های این دوره

مزایای حضور در دوره

مزایای حضور در این دوره

هزینه ی این دوره

مشاوره ی اختصاصی

دورۀ مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی

850.000 تومان
  • 104 ساعت آموزش
  • 82 ساعت نظری و 22 ساعت عملی
  • قابلیت پرداخت اقساطی
  • مدرک معتبر و قابل ترجمه

مشاوره اختصاصی