مصاحبه شفاهی زبان مصاحبه شفاهی زبان

قابل توجه فراگیران دوره های راهنمایان گردشگری و مدیران فنی بند ب

برای گرفتن کارت راهنمای تور به هر زبانی به غیر فارسی نیاز است که در آزمون مصاحبه زبان شرکت نمایید. مصاحبه زبان فصلی یک بار توسط اداره میراث فرهنگی استان برگزار می‌شود.

مصاحبه تک مرحله ای و شفاهی خواهد بود. مطابق برنامه ریزی انجام شده کلیه فراگیران دوره های تورلیدری آوای طبیعت گلستان در روز دوشنبه 1400/07/19 از ساعت 10:00 صبح لغایت 14:00 باید در آزمون مصاحبه زبان شرکت کنند.

نکات مهم:

  • مکان برگزاری آزمون: کاخ موزه گرگان. نشانی: گرگان- خیابان پاسداران- پارک شهر گرگان- کاخ موزه 
  • ارایه اصل و کپی کارت شناسایی معتبر هنگام برگزاری آزمون الزامی است.
  • فراگیرانی که در دوره مدیرفنی و تورلیدری شرکت کرده اند باید برای هرکدام از دوره ها به صورت مجزا آزمون مصاحبه زبان بدهند.

فرم ثبت نام در مصاحبه شفاهی زبان فرم ثبت نام در مصاحبه شفاهی زبان