دوره های آموزشی هتلداری و اقامتگاه بوم‌گردی

دوره های آموزشی

هتلداری و اقامتگاه بوم‌گردی

مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم‌گردی

این دوره با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت اقامتگاه های بوم‌گردی و به‌منظور افزایش دانش حرفه‌ای مدیران این واحدها بعنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت اقامتگاه بوم‌گردی درجه یک، طراحی شده است.

مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری​ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری طراحی شده است. گذراندن این دوره یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری میباشد.

مدیریت هتلداری

جهت آموزش اصول و مبانی مدیریت هتل ها برگزار می گردد. همچنین این دوره در بازآموزی کارکنان صنعت گردشگری بسیار موثر است.

کارکنان اقامتگاه های بوم گردی

این دوره با هدف افزایش سطح توانایی کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی طراحی شده است، تمدید پروانه بهره‌برداری تمامی اقامتگاه‌های بوم‌گردی منوط به ارائه گواهینامه دوره “کارکنان اقامتگاه های بوم گردی” برای تمامی شاغلین این واحدها خواهد بود.