دوره های آموزشی راهنمایان گردشگری

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دوره آموزشی (تورلیدر فرهنگی) یکی از دوره های کوتاه مدت است که در میان دوره‌های آموزشی کوتاه ‌مدت گردشگری، تقریباً بیشترین متقاضی را دارد. افرادی که تمایل دارند راهنمای تورهای تاریخی و فرهنگی شوند، با شرکت در این دوره آموزشی هرچه بیشتر با تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران زمین آشنا خواهند شد.

راهنمایان طبیعت گردی

دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی (اکوتورلیدر) جهت آموزش اصول و مبانی لیدری در تورهای داخلی و خارجی است. افرادی که تمایل دارند راهنمای تورهای طبیعت گردی شوند با گذراندن این دوره آموزشی که بیشتر بر محور سفر در طبیعت و شناخت عناصر آن جهت حفاظت بیشتر و دوری از تخریب میچرخد آشنا میشوند.

راهنمایان محلی

راهنمایان گردشگری محلی، افراد بومی مناطق ایران هستند که آشنایی دقیق با جزئیات جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود دارند. در این دوره تواندمندی هایی مانند بکارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی، تبیین جاذبه های تاریخی بومی، تبیین جاذبه های فرهنگی و طبیعی بومی، آموزش داده می شود.