01732330132 ATGolestan@gmail.com

دوره های آموزشی آژانس های مسافرتی و هواپیمایی

این دوره با هدف آموزش اصول و مبانی مدیریت امور فنی آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی طراحی شده است. داشتن مدرک مدیریت فنی بند ب یکی از شرایط تاسیس آژانس های گردشگری و مسافرتی است. شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی از قبیل: شناخت صنعت گردشگری، برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها، بازاریابی گردشگری، زبان تخصصی انگلیسی، قوانین و مقررات دفاتر مسافرتی و بسیاری از مهارت های دیگر آشنا خواهد شد.

مدیرفنی بند الف (صدور بلیط) از دوره‌های مصوب و کوتاه مدت گردشگری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری است که جهت آموزش اصول و مبانی صدور بلیط هوایی برگزار می‌گردد.