اختصاص اعتبار گردشگری به شوراهای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰

ایسنا/یزد جانشین رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‍های کشور از در نظر گرفتن اعتباری مرتبط به حوزه گردشگری برای شوراهای اسلامی در بودجه 1400 خبر داد.

«مسعود نصرتی» در جمع اعضای شورای شهر یزد از بازنگری اعتبارات شوراهای شهر و روستا با هدف در نظر گرفتن اعتباری در بودجه سال 1400 مرتبط به صنعت گردشگری خبر داد.

وی با اشاره به کشوری بودن فرسودگی ناوگان حمل‌ و نقل عمومی، اظهار کرد: اتوبوسی که اکنون قیمت آن ۴.۵ میلیارد تومان است، تمام توازن حمل و نقل را تحت شعاع قرار داده و در حال حاضر تناسبی بین قیمت اتوبوس‌ و بلیط‌ فروشی برقرار نیست.

جانشین رئیس سازمان شهرداری‍‌های کشور از ضرورت برنامه‌ریزی بلند مدت و حمایت های دولت در این خصوص یاد کرد و گفت: اکنون تا سقف ۳۰ درصد برای بازسازی و نوسازی اتوبوس‌ها در حال کمک هستیم.

در این جلسه که روز گذشته در شورای شهر یزد برگزار شد، جمعی از اعضای این شورا نیز نسبت به فرسودگی و وضعیت ناوگان حمل و نقل عموی گلایه کردند.


ارسال پاسخ