آشنایی جوامع محلی با گردشگری

آشنایی جوامع محلی با گردشگری

از بهترین و مهم ترین چارچوب هایی که در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد، اثرات توسعه و گسترش گردشگری بر روی افراد محلی و بومی حاضر در منطقه و محیط زیست محیطی می باشد که بسیار حائز اهمیت بوده و قرار است در مورد آن صحبت کنیم.

باید توجه داشت که همزمان با گسترش گردشگری در یک منطقه و اشغال شدن بخش های بیشتر، اقتصاد محلی نیز توسط این صنعت روز افزون نیز افزایش خواهد یافت؛ البته باید به این امر نیز توجه داشت که افراد بومی و محل هر کدام عقاید متفاوتی نسبت به این امر دارند و واکنش و احساسات آن نیز حائز اهمیت است.

انواع واکنش هایی که بومیان منطقه دارند.

همانطور که گفته شد احساسات و تفکرات مردم بومی تاثیر فراوانی بر جذب و توسعه گردشگری دارد که آن ها را برای شما بیان خواهیم کرد.

در یک دوره بومیان با رضایت و خرسندی کامل از گردشگران استقبال می کنند و تمام تلاش خود را می کنند تا افراد در آن منطقه لحظات خوشی داشته باشند.

در دوره ی بی تفاوتی نوع رفتار جامعه میزبان با گردشگران متفاوت تر شده و به آن ها چندان توجهی نمی شود. در واقع در این دوره با افرادی که به قصد هدف اداری یا بازرگانی به آن منطقه می روند، رفتار مورد پذیرش بشتری خواهد بود.

دوره ی دیگری با نام ناراحتی و آزردگی وجود دارد که مانع از توسعه گردشگری شده و ممکن است به صنعت گردشگری در آن منطقه آسیب های جدی وارد کند؛ این دوره به این دلیل به وجود آمده که مردم محلی از صنعت گردشگری کمی زده شده اند و دیگر تمایلی به مهمان نوازی ندارند!. حال آن ها تلاش می کنند تا با چیدن برنامه هایی خاص با افزایش تاسیسات زیربنایی، وضعیت ورود و خروج را کنترل کنند.

خصومت، آخرین و بدترین نوع رفتار مردم یک محله بومی است؛ در این مرحله آن ها به طور کامل رنجیده خاطر شدن خود را نسبت به ورود بیش از حد مسافران اعلام می کنند و سعی دارند تا با نصب تابلو هایی مانع از ورود آن ها شوند. این کار ها به جاذبه های توریستی منطقه آسیب وارد کرده و باعث ایجاد تبلیغات منفی نسبت به آن منطقه می شود.

بومیان و افراد محلی

فواید آشنایی جوامع محلی با گردشگری

گردشگری می تواند به تغییر جوامع محلی در مسیری مثبت کمک کند. همکاری مردم محلی با توریست ها باعث می شود تا منطقه از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی پیشرفت داشته باشد. از بهترین نتایج می توان به بهبود هرچه بیشتر وضعیت استخدام و درآمد توسط محلیان منطقه اشاره کرد.

باید توجه داشت قبل از اینکه صنعت گردشگری در میان جوامع محلی افزایش یاید، استخراج منابع طبیعی مانند قطع کردن درختان، کندن زمین و پاک کردن زمین های کشاورزی تنها منبع درآمد این جوامع حساب می شد.

با توجه به این که طبیعت گرد ها و توریست ها علاقه ی بسیاری به کسب تجارب متفاوت و جذاب از محیط ها و مکان هایی که در سفر خود می بینند دارند، این صنعت باعث می شود تا جوامع محلی انگیزه و دلگرمی بیشتری نسبت به حفظ کردن میراث سنتی و ارزش های منطقه خود پیدا کنند. میراثی که شامل نماد ها، معماری مذهبی، آداب و رسوم، صنایع دستی، هنر، موسیقی و نوع رقص منطقه می باشد.

در واقع همین کمک به حفظ محیط نیز یکی از بهترین فواید آشنایی جوامع محلی با گردشگری است که باعث کاهش رفتن میزان فروسایی زیستگاه ها و مناظر شده و از هدر دادن و آلوده شدن منابع طبیعی می کاهد.

به این نکته باید توجه داشت که اگر تمامی عوامل دست اندر کار و مسئولین نیز بر اساس اصلیت اصول اکوتوریسم عمل کنند و منافع اقتصادی را بر ارزش های فرهنگی مقدم نکنند، کنترل چرخه گردشگری نتایج امیدوار کننده ای خواهد داشت.


ارسال پاسخ