01732330132 ATGolestan@gmail.com

دوره های آموزشی راهنمایان گردشگری

راهنمایان گردشگری محلی، افراد بومی مناطق ایران هستند که آشنایی دقیق با جزئیات جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود دارند. در این دوره تواندمندی هایی مانند بکارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی، تبیین جاذبه های تاریخی بومی، تبیین جاذبه های فرهنگی بومی، تبیین جاذبه های طبیعی بومی آموزش داده می شود. این دوره شامل ۷۰ ساعت آموزش جضوری و یا آنلاین است.

افرادی که تمایل دارند راهنمای تورهای طبیعت گردی شوند با گذراندن این دوره آموزشی که بیشتر بر محور سفر در طبیعت و شناخت عناصر آن جهت حفاظت بیشتر و دوری از تخریب میچرخد آشنا میشوند.

افرادی که تمایل دارند راهنمای تورهای تاریخی و فرهنگی شوند، با شرکت در این دوره آموزشی هرچه بیشتر با تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران زمین آشنا خواهند شد.